Archiv pro Říjen, 2018

Aj 3 Honzík a Kubík odkazy na YouTube

Dále »

Učivo 31. 10. 2018

český jazyk – procvičování čtení

Zápasíme s tužkou (žlutá) str. 31

matematika – procvičování počítání a rozklad čísel do 3

                         str. 39 – včelka

prvouka- str. 12/1, 2

 

domácí úkol: prvouka 12/2 – UČEBNICI PŘINÉST ZÍTRA DO ŠKOLY

počítání do 3 (pamětně)

čtení – pracovní list s motýlkem

 

PÁTEK – děti přijdou do školy v kostýmu a se školním batohem (dle rozvrhu)

pokud to půjde, představí se nám (jméno, bydliště a věk svojí postavy)

celá výuka bude zaměřena na Halloween Dále »

Český jazyk

 Český jazyk – Opakovali jsme slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Do malého sešitu jsme psali např. :  ovoce – jablko, hruška, třešně

                                                                  sporty – plavání, fotbal, hokej

Synonyma: PS 17/3 

Matematika – procvičovali jsme násobilku 6, PS 28/4, 29/1,2,3, sloupečky na pracovním listě 57-60 Dále »

Halloween

Halloween oslavíme ve škole v pátek 2.11. 

Připravte na tento den dětem kostýmy.

Děkujeme. Dále »

Oslavy výročí 100 let od vzniku ČSR

Ve škole jsme slavili projektovým tématickým vyučováním.

Výsledkem je kolektivní práce všech tříd.

Tato práce bude vystavena na Obecním úřadě v Postřekově.

Zároveň jsme secvičili zpěv písně Ach synku… 

Při oslavách pořádaných Obcí Postřekov dne 28.10.2018

si tuto píseň zazpíváme (účast je dobrovolná). Dále »

Probrané učivo 26.10. 3. ročník

Český jazyk – význam slov s. 16

Matematika – násobilka 6 PS 27/1,2, 28/1, 2, 3, 29/sloupec

                       – trénovat ústně násobilku 1-6

Sloh – projektová výuka – četli jsme pověst O založení Prahy Dále »

Učivo 26. 10. 2018

domácí úkol: matematika str. 35 – 2 řádky

trénovat počítání do 3 (mohou používat prsty, pokud je to nutné, lépe pamětně)

čtení: pracovní list (co byl na dnešek) – procvičování slabik a slov

Zápasíme s tužkou (zelený) – obalit a jméno, žlutý vrátit do školy

Helenka: Zápasíme s tužkou (zelený – ve škole)  str. Dále »

Probrané učivo 3. ročník 25.10.

Český jazyk – slovesa – PS celá s. 15

Matematika – násobilka 1-5 – procvičovali jsme ústně i písemně (pracovní listy k vyzvednutí ve škole), násobení číslem 6, PS 27/ sloupec, 28/2,  – pouze násobení

                           – vyvození dělení šesti

Čtení – četli jsme si pověst O Přemyslovi Dále »

Učivo Aj 25. 10. 2018

procvičování čísel a barev, pracovní list ve škole

  Dále »

Učivo 25. 10. 2018

domácí úkol: M str. 33

čtení: pracovní list -slabiky a slova (! –  zavoláme)

Helenka: Zápasíme s tužkou str. 32

M str. 33, str. 34 – myš, zajíc

rozklad čísel: str. 32 dole (tři rozložíme na 1 a 2 … )

  Dále »