Archiv pro Říjen 9th, 2018

Učivo Aj 9. 10. 2018

barvy ústně i písemně (nácvik) – pracovní list ve škole

otázky: What´s your name?

How are you? – I´m fine.

píseň – text ve škole Dále »

Probrané učivo AJ 5. ročník 9.10.

Procvičovali jsme ústně použití předložek ve větách, věty typu

Jsem u…Sedím vedle…

I am by the… I sit next to …

Umět zájmena osobní a přivlastňovací (ústně i písemně, vyjmenovat řady, umět překládat na přeskáčku), ve slovníčku jsme si doplňovali český překlad k již zapsaným zájmenům, nahrazování podmětů ve větách zájmenem (pracovní list ve škole). Dále »

Probrané učivo 9.10. 3. ročník

Český jazyk  – opakovali jsme abecedu a řazení podle abecedy (pracovní listy předám ve škole)

                       – do školního sešitu jsme psali věty jednoduché a souvětí (podklady dám ve škole, doplní si později)

Matematika (geometrie) – měření (cm, mm) – PS s. Dále »

Učivo 9. 10. 2018

domácí úkol: pracovní sešit k Živé abecedě 13/3 – číst písmenka

Zápasíme s tužkou:str. 24

počítání po 1 (0 – 10, 10 – 0) Dále »