Archiv pro Říjen 12th, 2018

Probraná látka 3. ročník .12.10.

Český jazyk – malý sešit, lísteček (opravit chyby a přepsat do sešitu) hřib hnědý…(z vybraných slov bude v pondělí diktát)

                      – PS 11/2 – ve větách podtrhnou vlnovkou přísudek, rovnou čarou podmět, vyznačit základní skladební dvojici (dvojitou čárou), na řádek za větu napsat základní skladební dvojici (pozor na zvratné zájmeno se a si – je také podtržené vlnovkou, je součástí slovesného tvaru)

Matematika – procvičování násobilky 1-5 PS celá strana 18, 19/1,2,3

                        – sčítání a odčítání do 100 (s. Dále »

Učivo 12. 10. 2018

domácí úkol: matematika str. 21 – 2 řádky

procvičovat porovnávání čísel do 10

pracovní sešit k Živé abecedě 14/2 jen číst Dále »