Archiv pro Říjen 25th, 2018

Probrané učivo 3. ročník 25.10.

Český jazyk – slovesa – PS celá s. 15

Matematika – násobilka 1-5 – procvičovali jsme ústně i písemně (pracovní listy k vyzvednutí ve škole), násobení číslem 6, PS 27/ sloupec, 28/2,  – pouze násobení

                           – vyvození dělení šesti

Čtení – četli jsme si pověst O Přemyslovi Dále »

Učivo Aj 25. 10. 2018

procvičování čísel a barev, pracovní list ve škole

  Dále »

Učivo 25. 10. 2018

domácí úkol: M str. 33

čtení: pracovní list -slabiky a slova (! –  zavoláme)

Helenka: Zápasíme s tužkou str. 32

M str. 33, str. 34 – myš, zajíc

rozklad čísel: str. 32 dole (tři rozložíme na 1 a 2 … )

  Dále »

úkoly pro Daníka

Čj- Ve skupinkách děti určovaly druhy vět ( oznamovací …. ) a doplňovaly znaménka za větami – manipulační činnosti

     PS str 19 cv. 1

     Přepsat do sešitu z PS str. 19 cv. 2 tři věty a určit druh – jen pomocí písmen O=oznamovací apod. Dále »