Archiv pro Říjen 26th, 2018

Halloween

Halloween oslavíme ve škole v pátek 2.11. 

Připravte na tento den dětem kostýmy.

Děkujeme. Dále »

Oslavy výročí 100 let od vzniku ČSR

Ve škole jsme slavili projektovým tématickým vyučováním.

Výsledkem je kolektivní práce všech tříd.

Tato práce bude vystavena na Obecním úřadě v Postřekově.

Zároveň jsme secvičili zpěv písně Ach synku… 

Při oslavách pořádaných Obcí Postřekov dne 28.10.2018

si tuto píseň zazpíváme (účast je dobrovolná). Dále »

Probrané učivo 26.10. 3. ročník

Český jazyk – význam slov s. 16

Matematika – násobilka 6 PS 27/1,2, 28/1, 2, 3, 29/sloupec

                       – trénovat ústně násobilku 1-6

Sloh – projektová výuka – četli jsme pověst O založení Prahy Dále »

Učivo 26. 10. 2018

domácí úkol: matematika str. 35 – 2 řádky

trénovat počítání do 3 (mohou používat prsty, pokud je to nutné, lépe pamětně)

čtení: pracovní list (co byl na dnešek) – procvičování slabik a slov

Zápasíme s tužkou (zelený) – obalit a jméno, žlutý vrátit do školy

Helenka: Zápasíme s tužkou (zelený – ve škole)  str. Dále »