Archiv pro Listopad, 2018

Učivo 30. 11. 2018

domácí úkol: procvičovat čtení (viz 29. 11.) a počítání Dále »

Přeložení akce „Rozsvícení vánočního stromku“

Vzhledem ke špatnému počasí překládáme akci rozsvícení vánočního stromku na pondělí 3. 12. od 17 hodin. Děkujeme za pochopení. Dále »

Probrané učivo 3. ročník 29.11.

Měli jsme pouze český jazyk. 

Umět zpaměti vyjmenovaná slova po b (pracovní list k vyzvednutí ve škole).

  Dále »

Učivo 29. 11. 2018

písanka str. 4

matematika str. 59

pracovní sešit k Živé abecedě 22/5 – jen číst – domácí úkol

zítra 30. 11. 2018 – Rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu

sraz 16.55 u Hotelu u nádraží, pokud možno připravte dětem lampiony – děkuji Dále »

Probrané učivo 28.11. – 3. ročník

Dnes jsme měli pouze matematiku.

Procvičovali jsme řady násobků 7, 8. Příklady násobení 1-8 (můžete procvičovat na internetu – cvičení on-line anebo Školákov).

Na násobení a dělení jsme psali pětiminutovku.

PS 38/3, 39/2 Dále »

úkoly – 27. a 28. 11.

Čj – str. 29 cv 1,2,3

druhou větu ze cvičení 3 přepiš do sešitu

Psaní – písanka str. 20, 5 řádek , poslední řádka slovo “ paní “

Ma – str. 48 cv. 4

         str. Dále »

Učivo 28. 11. 2018

matematika str. 57

pracovní sešit k Živé abecedě 22/3, 4 – domácí úkol

písničky na páteční zpívání Dále »

Probrané učivo 3. ročník 27.11.

Český jazyk – umět zpaměti vyjmenovaná slova po b

                      – práce s pomocníčkem : vedle slovesa být jsme vypsali jeho různé tvary: bych, bys, by, bychom, byste, byl, byla, bylo, byli

                                                                    dopsat pod vyjmenovaná slova jména Zbyněk, Zbyšek

                                                                     na další stránku:      být        x       bít

                                                                                                     (existovat)         (tlouci)

                                                                                                           bude              bije

                      – školní sešit –  s tvary být jsme napsali věty, např.: Ráda bych šla do parku. Dále »

Učivo 27. 11. 2018

matematika str. 56/zajíček (výsledek napsat do obrázku)

Zápasíme s tužkou str. 8

pracovní sešit k Živé abecedě 20/1

Živá abeceda str. 17 – číst slabiky

 

domácí úkol: Živá abeceda str. 17 – číst slabiky

matematika str. Dále »

Učivo 26. 11. 2018

Zápasíme s tužkou str. 2

pracovní sešit k Živé abecedě 21/1 – vybarvit hnědě

                                                      21/3 – jen napsat 1. písmeno

                                                      21/4 – dát do červeného kroužku písmena P,p a číst rychle všechna písmena

počítání do 5

domácí úkol: pracovní sešit k Živé abecedě 21/4 – dát do červeného kroužku písmena P, p a číst rychle všechna písmena

počítání do 5 Dále »