Archiv pro Listopad 1st, 2018

úkoly pro Adámka

Čj-  PS str. 20 cv. 1 -odpovědi jsme psali do sešitu.

Na PC jsme procvičovali druhy vět – Školákov- český jazyk 2 – věta,slabika,slovo-věta oznamovací

Ma – PS str.35, str. 36 

Psaní – procvičování písmene v V, jen opis ( básničky jsme nepřepisovali ) Dále »

Učivo 1. 11. 2018

Písmena L, l – pracovní list ve škole

pracovní sešit k Živé abecedě 17/1, 3 (jen napsat 1. písmeno slova)

str. 29 /Mm – obě políčka (jen číst, nestříhat)

Zápasíme s tužkou (zelená) str. 3 – 2 řádky

matematika str. Dále »