Archiv pro Leden 10th, 2019

Probrané učivo 3. ročník 10.1.2019

Český jazyk

  • procvičování vyjm. slov po b – pracovní list doplňovací cvičení č. 8
  • vyjmenovaná slova po l – umět zpaměti
  • PS s. 29

Matematika

  • ústně jsme procvičovali násobilku 2
  • PS 1. díl 56/1, 3, sloupec na okraji
  • sčítání a odčítání do 100 PS 2.
Dále »

Učivo Aj 4 – 10. 1. 2019

pracovní sešit 48/4, 6, 49/8

57/2 (viz učebnice str.63) Dále »

Učivo Aj 3 10. 1. 2019

učebnice 14 – text písně

pracovní sešit 14/1, 17/6 Dále »

Učivo 10. 1. 2019

domácí úkol:

žákovská knížka – podpis

slabikář str. 12

matematika 20/1 Dále »