Archiv pro Březen 20th, 2019

Probrané učivo 5. ročník 19. 3. – 20.3.

Slovní zásoba The clothes – oblečení (slovní zásobu přepsat od spolužáků do slovníčku – většina je v učebnici s. 69, 76, 77)

  • učit výslovnost podle učebnice s. 69 (poslech číslo 16), s. 76 – 77 (poslech č.
Dále »

Probrané učivo 3. ročník 19. – 20.3.

Český jazyk – vyjm. slova  po b (procvičování na PC – cvičení online)

                       – vyjm. slova po f, l – PS s. 52

                      – vyjm. Dále »

úkoly

Ma – PS str. 61 cv. 1,2

                str. 62 cv. 2, str. 63 celá stránka

      PS III – str. 3 cv. 1,4

Čj – str. 7 – celá stránka

      str. 8 cv. 1 ( opakování a procvičování probraných párových souhlásek – i na školákově )

  Dále »