Na pondělí 4.11. dejte prosím dětem do školy jednu vysokou svíčku a mašličku. Připomeneme si český svátek Dušičky a vyrobíme si svícen. Moc děkuji

Čtení slabik na pracovním listě (jména duchů), vymýšlení jmen čarodějnicím dle počátečního písmene. Pracovní list zítra dětem do školy nedávejte.

_______________________________________________________________________________

Zítra bude branný den. S sebou do školy do batůžku penál, svačinu a pití.

Program: nácvik evakuace budovy školy ve spolupráci s SDH Postřekov

                   v rámci evakuace pobudeme chvíli na školní zahradě (mokrá tráva…dejte prosím dětem vhodné oblečení a obuv, děkuji)

                   program ve třídě : zdravověda, dopravní výchova, integrovaný systém

Příští týden 7.11. proběhne setkání žáků 1. ročníku s policistkou Mgr. Dagmar Brožovou.