Ve škole se objevily vši. Prohlédněte dětem prosím hlavy. Děkujeme!