Ve škole se objevily vši, prohlédněte prosím dětem hlavy.