otázka What do you like? – Co máš ráda?

I like … . – Mám ráda … .

slovíčka FOOD

pracovní sešit 32/2 – nakreslit, napsat odpovědi