Procvičovali jsme pokyny – pouštěli si znovu písničku Stand up…

Procvičovali jsme barvy, písnička Rainbow song

Psali jsme pětiminutovku na barvy

Číslice 1 – 12 (nalepili jsme si do velkého sešitu, ať si doplní od spolužáků, tabulku k nalepení nalezne ve třídě na svém místě)

DÚ – učit se výslovnost 1 – 12 podle písničky (viz příspěvek zde z 9.10.)

Umět číst básničku v uč. s 5 One, two… –  obě sloky