Procvičovali jsme barvy…(žáci musí umět ústně i písemně), dále jsme procvičovali fráze Give me please…Thank you!

Vyvození číslic 1 – 6. 

DÚ naučit se zpaměti písničku (uč. str. 5 – první čtyři řádky)

PS 5/7 – stihli jsme vybarvit pouze 1 – brown

Nácvik správné výslovnosti čísel zatím 1 – 6 podle nahrávky