Hello everybody!

What´s the season? It´s spring. What´s the month? It´s March.

What´s the date today? It´s 26th March. Write this!

Napiš si do velkého sešitu nejen datum dnešní, ale všechny datumy až do příštího pondělí. 

Čekala jsem, zda mi někdo třeba nenapíšete, že v prezentaci jsou chyby. I přesto, že jste nenapsali, tak si určitě někdo z vás všiml. Tak se na ty chyby podíváme.

Práce s chybou. Vysvětlení nové látky.

Nyní si otevři pracovní sešit na s. 25.

25/3 Přečti a přelož věty, doplň jména hudebníků.

25/4 Sestav a napiš věty.

Nápověda: český překlad

Vonny má velkou pusu. On má krátké vlasy.

Marie má dlouhé vlasy.Ona má velké oči.

Přeji ti, ať Ti jde práce od ruky. Slovní zásobu si můžeš i nadále procvičovat na:

https://quizlet.com/497989733/anglictina-lekce-5-flash-cards/?x=1qqt

Good bye! Your teacher Eliška!