překlad vět, slovní zásoba, anglická abeceda –  spelling