pracovní sešit str. 93 – vyplnit, zapamatovat

What are you doing? – I am drinking … .

slovíčka

překlad vět