Procvičovali jsme předložky on, in, under, behind, next to, by – příprava na písemnou práci.

Procvičovali jsme zájmena a nahrazování podstatných jmen zájmeny (cvičení 1 a 2 na pracovním listě budou v testu).