Psali jsme písemné opakování, Natka si může věty vyzkoušet přeložit (poslala jsem je).

Učíme se zvířata v ZOO (prosím dopsat slovíčka do slovníčku a naučit se je).

Pracovní list s. 50 – čtení a překlad natrénovat : např. I´m a penguin.

                                                                                                   I´m from Antarctic.

                                                                                                   I´ve got short wings and short legs.

                                                                                                   I like fish.

Pouštěli jsme si video, lze nastavit i s titulky. Výuka výslovnosti nových slovíček (tiger, parrot, snake, grass, in the ZOO apod.)