uč. s. 68 + poslech s. 16

PS s. 44

do slovníčku napsat a naučit slovíčka ze s. 68 z učebnice