Ve čtvrtek 15. září byla ve škole přerušena dodávka elektrické energie, a tak jsme využili situace a uspořádali pro naše žáky branný den. Počasí nám přálo. Celkově nadprůměrně slunečné a teplé září mělo přichystaný poslední krásný den.

Pestrý program jsme započali „planým poplachem“. Vyzkoušeli jsme si evakuaci žáků a nouzovými východy vyběhli v rekordním čase do bezpečí školní zahrady.

A pak už jsme se vydali pochodem do oblíbeného Chospílu. Zde byl pro děti připraven orientační běh. Děti měly za úkol proběhnout více než půlkilometrovou trasu vyznačenou fáborky v co nejrychlejším čase. Cestou plnily úkoly na třech stanovištích: hod šiškou na cíl, ověření znalosti dopravních značek a poznávačka zvířat s pojmenováním celé zvířecí rodiny. Ti nejúspěšnější byli odměněni sladkými medailemi. Nejrychlejší a celkově nejlepší závodnicí, která porazila i silnou chlapeckou konkurenci, se stala žákyně 5. ročníku Mařenka Řezníčková. Blahopřejeme.

Díky zdravotnicím, kterým moc děkujeme za ochotu a pomoc, se děti dozvěděly mnohé užitečné informace o poskytnutí první pomoci a vyzkoušely si pod odborným dohledem některé obvazové techniky.

Naši žáci mohli také poměřit svoje síly ve střeleckých dovednostech při  střelbě ze vzduchovky.

No a na oběd, když se v tento den ve škole nevařilo, byly opečené buřtíky…

Děkujeme také „lesním mužům“ za poskytnutí zázemí a pomoc.

Všichni jsme si tento den náramně užili. Jak je vidět i na následujících fotografiích…