Český jazyk – Opakovali jsme slova nadřazená, podřazená, souřadná.

Do malého sešitu jsme psali např. :  ovoce – jablko, hruška, třešně

                                                                  sporty – plavání, fotbal, hokej

Synonyma: PS 17/3 

Matematika – procvičovali jsme násobilku 6, PS 28/4, 29/1,2,3, sloupečky na pracovním listě 57-60