V případě příznivého počasí se v pondělí 24. 6. uskuteční cyklistický výlet na Babylon. S sebou cyklistickou helmu, pití, svačinu, plavky, ručník. 

Odjezd od školy přibližně v 9 hodin. První hodina bude vyučována. Akce je dobrovolná, nezúčastnění žáci zůstanou ve škole.