1) Pojď si s rodiči popovídat. Přines si 8 různých věcí (hračka, obrázek, dílek stavebnice…)

 • Věci pojmenuj.
 • Vymýšlej, jaké mají jednotlivé věci vlastnosti (barvu, velikost, materiál, …)
 • Správně vyslovuj.
 • Pokus se vytleskat slabiky (hně – dý med – ví – dek) Je důležité stále pracovat na správné výslovnosti. Při rytmizaci slov zlepšujeme výslovnost hlásek a rozšiřujeme slovní zásobu.
 • Říkej, jakou hlásku slyšíš na začátku slova (medvídek – M). Pokud ti to jde, zkus určit hlásku na konci slova (medvídek – K) Tohle trénuj s rodiči často s jakýmikoli slovy!
 • Nakonec si můžete zahrát postřehovou hru. Dítě si zakryje oči, rodič schová jednu věc (postupně i více věcí) dítě hádá, co chybí.

2) Je potřeba trénovat i tělo

 • Poskakuj na jedné noze, na obou nohách.
 • Přeskakuj přes papír (práh, natažené švihadlo) vpřed a vzad.
 • Stůj na jedné noze bez opory rukou s otevřenýma a pak i zavřenýma očima.
 • Teď si procvičím jemnou motoriku. Konečkem palce se postupně dotýkej konečků ostatních prstů (ukazováčku, prostředníčku až k malíčku a zase zpět k ukazováčku). Prstíky se spolu takhle zdraví. To samé s druhou rukou. Nakonec to nejtěžší, oběma rukama zároveň.
 • Zvládneš rozepínat a zapínat knoflíky třeba na tatínkově košili.
 • Zkus si i zapínat maminčin pásek s přezkou.
 • Kdo si ještě není jistý, trénuje průběžně i zavazování kličky.

3) Zkus rodičům vyprávět pohádku, kterou ti přečetli. Obrázky v knížce ti určitě napoví. Čím více slov použiješ, tím lépe. Používej celé věty.

4) Jaro už nám klepe na dveře. Nauč se o něm básničku

Jaro dělá pokusy,

vystrkuje krokusy.

Jaro dělá, co jen může,

vytahuje z hlíny růže.

Tahá květy na světlo,

aby všecko vykvetlo.

 

5) Procvičuj si stříhání. Předškoláci by měli umět stříhat podle linie (čáry) rovné i různě klikaté. Komu stříhání vůbec nejde, zkoušejte nejprve stříhat proužky podle čáry a postupně se dostávejte ke složitějším tvarům jako je kruh, vlnovka, obkres ruky, … Stříhání je velmi důležité. Rozvíjí se jím drobné svaly ruky, které jsou zodpovědné i za správné držení tužky. Rozvíjí se jím i koordinace oka a ruky. Dítě musí jednou rukou držet papír a druhou rukou stříhat a k tomu ještě sledovat linii, podle které stříhá.

 • Zkontrolujte, jak dítě nůžky drží. Správným držením nůžek (viz. obrázek) předejdete bolestem prstů a zápěstí.
 • Vezměte si různobarevné papíry (klidně i letáky), předkreslete si tvary tužkou nebo fixou, vystříhejte, co vás napadne, poskládejte z výstřižků obrázek a nalepte na čistý papír. Nezapomeňte si svou práci sami podepsat dole v rohu.