Zdravíme vás všechny v dalším týdnu. Jak se vám dařilo určování na začátku (popřípadě i na konci) slova? Víme, že je to hodně těžké, ale při častém trénování to určitě půjde. Máme tu pro vás nové úkoly.

1) Teď si spolu procvičíme sluch i paměť

 • Dovedeš rozlišovat sluchem stejná a nestejná slova?
  • TĚLO – TĚLO
  • CESTA – VESTA
  • KOČKA – KOČKA  
  • MOUKA – MOUCHA
  • BIJE – PIJE
  • NEMÁ – NĚMÁ
  • MYŠKA – MISKA
  • KOZA – KOSA
  • MOUKA – MOUKA
  • VOSY –VOZY
  • PANÍ – PÁNI
  • NOS – NOC
  • MYŠKA – MYŠKA
  • TIKÁ – TYKÁ
  • PES – PEC
  • Zkuste si, děti, samy vymýšlet podobně znějící slova, která se liší jen jednou hláskou

 

 • Střídej se s rodičem ve vymýšlení věcí a ve správném pořadí je opakuj. Kolik věcí si dokážeš zapamatovat a nesplést pořadí?
  • Rodič: Šla babička do městečka, koupila tam např. vajíčka.
  • Dítě: Šla babička do městečka, koupila tam vajíčka a jablíčka.
  • Rodič: Šla babička do městečka, koupila tam vajíčka, jablíčka a …

 

2) Vydejte se s rodiči na delší procházku v nerovném terénu.

 • Překonávejte překážky chůzí, během, přeskakováním.
 • Zkuste se potrénovat v házení (například šiškou na určitý cíl i do dálky). Zkoušejte házet horním (od ramene) i spodním (od pasu) obloukem.
 • Zaposlouchejte se do zvuků, které vás obklopují, a snažte se rozlišit, co slyšíte (jede auto, šumí stromy, štěká pes, …)
 • Pokuste se najít: suchý loňský list, prázdnou ulitu, vykvetlou rostlinu (netrhejte!, můžete přivonět), kamínky tří různých barev, malou a velkou šišku. Stačí najít, nemusíte nosit.

 

3) Připravily jsme si pro vás i pracovní list. Pokud by někdo neměl možnost vytisknout, lze lehce překreslit tečkované linie.

 • Dbejte na správné držení tužky i pastelky. Zde je krásný článek. https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku/
 • Děti nejprve spojují tečky a vytváří nepřerušovanou čáru. Mohou opakovat tu samou linii i více pastelkami. Na druhou stranu pracovního listu nebo na nový list vedle se děti pokusí podle svých schopností nakreslit stejný tvar čáry už bez tečkovaného podkladu. Nezapomenou se dole v rohu podepsat. Všechny tvary jsme již ve školce samostatně trénovali.
 • Je možné tvary kreslit ve větším rozměru ukazováčkem do mouky vysypané do plechu na pečení či na hlubší tác. Tato aktivita děti baví, zabaví a krásně uvolňuje zápěstí. Do mouky lze kreslit samozřejmě cokoli.
 • Pracovní list linky různého tvaru

 

4) Naučil/a ses básničku o jaru? Paráda! To se hodí, protože minulou sobotu byl první jarní den. Zazpívej si písničku, kterou znáš nebo která se ti líbí. A když se naučíš úplně novou písničku, rádi si ji ve školce poslechneme, až se zase sejdeme. Můžeme si pak udělat pěveckou přehlídku.

 • Ne každý je pěvecky nadán, proto dítě chválíme, i když píseň nedovede zazpívat melodicky zcela správně. Dítě by mělo mít ze zpěvu hlavně radost. Zpěvem se podporuje správné dýchání a rozvíjí rytmické cítění.

 

5) Určitě máte doma modelínu nebo jinou podobnou hmotu. Kdo by neměl, může si vyrobit. http://www.varilamysicka.cz/clanky/domaci-modelina barvivo i vůni je možné úplně vynechat.

 • Vymodelujte nám něco s jarní tematikou (např. kytičku, mláďátko, cokoli děti napadne.
 • Modelovat lze i z válečků. Dítě si na papír předkreslí tužkou velký obrázek a na jeho obrysy pak pokládá dlouhé slabé válečky, které na sebe napojuje.
 • Modelováním se procvičuje jemná motorika. Jde opět o proces tvorby jako takový a radost z výsledku.
 • Výtvory vyfoťte. Moc se těšíme, až uvidíme vaše díla!