V pondělí 3. února pojede celá škola na divadelní představení do Domažlic na pohádku Obušku z pytle ven.

Vstupné a autobusová doprava bude hrazena z pololetního příspěvku.

První hodina bude vyučována dle rozvrhu hodin.