1) v návaznosti na minulý týden:
Nechte děti, aby postavily vlastní domeček pomocí toho, co doma najdou. Fantazii se meze nekladou – deky, židle, …
– Celými větami popíšou, co dělali nejdřív, pak a naposled – je to trénování komunikačních schopností a časové návaznosti
– Řeknou proč co použily. (polštář jako postel/křeslo protože je měkký)…
– Jaké všechny materiály použily (látka, dřevo, plast…)
– Trénování prostorové orientace – dej plyšáka do domečku, vpravo/vlevo od domečku, za/opřed domeček, na/možná i pod domeček
– !!! Nechte děti vše samostatně uklidit na místo, kam to patří. Ve škole si budou muset samy dávat pozor na své věci a udržovat pořádek na svém místě.
 
2) jděte na procházku (nebo alespoň na zahradu)
– Podívejte se a pojmenujete, jaké se staly venku změny
– Najdete nějakou kvetoucí rostlinu? Zvládnete ji pojmenovat? (sněženka, prvosenka/petrklíč, …) Jakou má barvu?
– Kdo všechno se ještě probudil (včely, krtek,…) Popište, jak vypadají a části jejich těla.
 

3) Vyhledejte si modrý šátek, (látku, papír), který bude představovat rybník. Dospělý nebo starší sourozenec pojmenuje část těla, kterou kluk nebo holčička „ponoří“ do rybníka. Příklad: Pravá ruka, levá noha, čelo, ukazováček… zacvičíme si a přitom zopakujeme pojmenování částí těla.

4) Nakreslete si kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Vyhledáváme tyto tvary ve svém okolí. Dbáme na správné označení a výslovnost. Děti můžou nakreslit obrázek, ve kterém budou ukryté všechny tvary.

5)  Dejte si do sklenice s vodou naklíčit hrách a pozorujte, jak roste. Změny si zakreslujte. Ve školce si budeme záznamy porovnávat.