Družina

 

Naše školní družina se skládá ze dvou oddělení. Žáci mohou využívat ranní družinu od 7:15 hodin. Odpolední družina je v provozu od 11:35 – 15:00 hodin. Navíc je umožněno využít umístění žáků naší školy v MŠ v době od 6:30 do 7:30, odpoledne pak od 15:00 -16:00, přičemž přemístění zajistí pedagogický dozor.

Paní vychovatelky (Libuše Královcová, Jana Buršíková) zajišťují po ukončení vyučování bezpečný přesun dětí do školní jídelny a následně do tříd školní družiny.

Odpolední program se skládá z odpočinkově-relaxačních, výchovně -vzdělávacích  a zájmových činností, které směřují k všestrannému rozvoji žáků. Prostor je ponechán i pro spontánní aktivity a dětskou hru.

Předností naší školy je možnost využívat v rámci školní družiny plně vybavenou tělocvičnu a rozlehlou školní zahradu.

Během školního roku družina dětem nabízí i mnoho zajímavých akcí (výlety do blízkého okolí, exkurze, vycházky, soutěže apod.)

 

Otevírací doba


6:30 – 16:00 hod

 

Ke stažení


Úplata za školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Pokyn k poskytování úplaty za vzdělání, družinu