Družina

 

Naše školní družina se skládá ze dvou oddělení. Žáci mohou využívat ranní družinu od 7:00 hodin. Odpolední družina je v provozu od 11:35 – 15:00 hodin (ve čtvrtek do 15:30 hod).

Vyzvedávání dětí : po obědě nejdříve ve 12:15

                           odpoledne nejpozději ve 14:55

Má-li být dítě uvolněno ze ŠD dříve než v hodinu určenou v přihlášce, musí se předem prokázat písemnou omluvou rodičů, kterou předá dítě do 8:00 svým třídním učitelům.

Odpolední program se skládá z odpočinkově-relaxačních, výchovně-vzdělávacích  a zájmových činností, které směřují k všestrannému rozvoji žáků. Prostor je ponechán i pro spontánní aktivity a dětskou hru.

Předností naší školy je možnost využívat v rámci školní družiny plně vybavenou tělocvičnu a rozlehlou školní zahradu.

Během školního roku družina dětem nabízí i mnoho zajímavých akcí (výlety do blízkého okolí, exkurze, vycházky, soutěže apod.)

Ve školním roce 2019/2020 je zaměřena činnost školní družiny především na přírodu a ochranu životního prostředí.

 

 

Otevírací doba


 7:00 – 15:00 hod ( ve čtvrtek do 15:30)

Kontakt: 733 672 759

 

Ke stažení


 

Úplata za školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Pokyn k poskytování úplaty za vzdělání, družinu