Stalo se tradicí, že školní družina si na počátku listopadu připomíná Památku zesnulých vycházkou do Klenčí na místní hřbitov.