Fotografování tříd proběhne 12.6. 2019. Bližší informace podají třídní učitelé.