Dobrý den,

milí rodiče a zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o výsledcích a závěrech dnešní provozní porady, ktreá se týkala zajištění bezpečnosti a doržování pravidel v boji proti COVID 19 tak, jak je to i v manuálu MŠMT, jenž jsem Vám přeposílal minule. Hlavní podmínkou je rozdělení žáků do 3  skupin, které se nesmí mezi sebou míchat a propojovat po celou dobu pobytu dětí ve škole. Seznamy žáků ve skupinách, velikost skupin a  dočasný rozvrh jakož i náplň výuky Vám dodám až proběhne pedagogická rada 20.5.2020 v 9:00 a my budeme již znát závazné počty žáků.

Teď předkládám jenom základní obrys provozu ŠJ, ŠD  a ZŠ, zde se můžete rozhodnout , zda umístíte nebo neumístíte dítě do školy.

1. Ranní družina se ruší.

2. Škola se otevírá v 7:30, uzavírá v 7:55.

3. Žáci po provedení dezinfekce rukou a změření teploty dozorujícím ped. pracovníkem vstupují průběžne do budovy a jdou rovnou do své šatny a následně do třídy , která jim bude první den školy určena. Před školou se neshromažďují a dodržují rozestupy. První den budou děti poučeny o všech pravidlech a zásadách.

4. Dopolední část výchovně vzdělávací činnosti bude probíhat ve třech skupinách do 15 žáků a to od 8:00 – 11: 40. Celá dopolední část rozdělena do běžných vyučovacích hodin a přestávek.

5. V době od 11:40 – 13:00 bude probíhat výdej obědů po skupinách dle manuálu MŠMT. Podávat se bude vařené jídlo, dozorující pedagogický doprovod zajistí dětem výdej příboru a nápojů dle manuálu MŠMT.

6. Z jídelny se žáci přesouvají do třech oddělení ŠD tak, jak jsou rozděleni v dopoledním bloku. Nesmí se míchat, ani spojovat. ŠD je od 13:00 – 15:00. Škola se potom zavírá.

Pokud přihlásíte žáka do školy od 25.5.2020, bude mít automaticky oběd, pokud se stravoval již předtím, a umístění do školní družiny, pokud tam chodil.

Omlouvání ze ŠD probíhá stejně jako za běžného provozu do 8:00 daného dne.

Odhlašování dítěte z obědu je od 25. 5. 2020 do 7:00 , z provozních důvodů!!!!

Platby za školní družinu v květnu a červnu neprovádíte, jelikož se nejedná o klasickou ŠD, viz manuál MŠMT.

Přihlásit dítě do ZŠ musíte do 18:5.2020  a čestné prohlášení poslat podepsane v den nástupu do školy 25.5.2020. Jsou to dvě podmínky pro nástup žáka na dobu do konce školního roku. viz Manuál MŠMT

Pokud potřebujete poradit  kontaktujte mně telefonicky , nebo emailem

Děkuji za pozornost

s pozdravem

Oríšek Martin