Dobrý den,

milí rodiče, zákonní zástupci, milí žáci.

Ve stručnosti přikládám organizaci a personální zajištění výuky na období od 25.5. 2020 – 30.6.2020 tak, jak jej schválila pedagogická rada dne 20.5.2020, a to na základě platné legislativy v oblasti mimořádných opatření v boji proti COVID 19. Manuál MŠMT jsem zde již dříve přiložil a je platný.

Pedagogická rada na svém zasedání schválila následující organizaci výuky:

  • Žáci budou rozděleni do tří stálých skupin tak, jak to určuje manuál MŠMT. Nesmějí se míchat ani spojovat mezi sebou, jejich struktura je neměnná i v jídelně v době oběda a ve školní družině
  • Skupina – 1. ročník, 12 žáků
  • Skupina – 2. a 4. ročník, 15 žáků (11 +4)
  • Skupina – 3. a 5. ročník, 12 žáků (7 + 5)

7:30 – 7:55 – otevření hlavního vchodu školy,  dezinfekce a měření teploty žáků

Dozorující učitelé dohlížejí na dodržování rozestupů mezi dětmi a kontroluji nošení roušek dle manuálu MŠMT v budově školy. Žáci vstupují do budovy školy průběžně a bez zdržování se přesouvají do šaten a následně do tříd, které jim jsou určeny. Dohled u hlavního vchodu provádí p. Voneš a ředitel školy, případně jiný pedagogický pracovník určený ředitelem. (měření teploty, dezinfekce, kontrola roušek, vstup povolen pouze dětem)

7:55 – 11:35              – škola uzamčena a probíhá výuka dle schváleného dočasného rozvrhu na období od 25.5. – 30. 6. 2020, rozvrh              je    přílohou 1.

–           dohled na chodbách zajišťuje pedagogický pracovník dle organizačního rozpisu ze dne 1.9.2019

–           dezinfekce kontaktních míst (kliky, vypínače, zábradlí, kohoutky, odpadkové koše atd.)

–           úklid 1x denně, dle potřeby i vícekrát

–           v  době přestávek pobyt venku před třídami, sedací nábytek žákům do  venkovních prostor zajistí personál školy

11:35 – 11 : 40 –         přesun žáků do oddělení školní družiny

11:40 – 12:50 –           výdej obědů po skupinách dle tiskopisu, který je přílohou 2, pedagogický dohled zajišťuje také rozdání příborů a

                                      nápojů dětem

12:50 – 15:00 –           provoz 3 oddělení školní družiny: Královcová, Soukupová, Jandová

 

Pedagogická rada bere na vědomí:

  • Odhlašování a omlouvání žáků z dopoledního bloku (výuky) do 3 dnů, z oběda do 7:00 a ze školní družiny do 8:00, vše zůstává jako za běžného provozu.
  • Povinnost rodičů nahlásit závazně žáky, kteří budou chodit do školy k 18.5.2020 a doložit potvrzení o bezinfekčnosti do 8:00 do 25.5.2020. Nesplněním některé z těchto povinností nebude žákovi umožněn vstup do školy.
  • Pitný režim není možné zajistit v průběhu dopoledního bloku, žáci si budou nosit pití z domova v dostatečné míře, stejně tak i svačinu.
  • Děti mohou na oběd pouze v době určené jejich skupině. (Pokud má dítě kroužek v ZUŠ a nemohl by jít na oběd se svojí skupinou, odhlásí se z oběda.)

Rozvrh 2019-2020 Rozvrh 2019-2020

Dozory jídelna 2019-2020

Případné dotazy k výuce a organizaci Vám rádi zodpovíme. Dotazy k výuce a k domácí přípravě Vám také zodpoví jednotliví učitelé. Všem děkuji za pomoc, za trpělivost a za výbornou spolupráci. Doufám, že to již do 30.6.2020 zvládneme bez problémů a že to ustojíme ve zdraví a v pohodě.

Děkuji za pozornost.

S pozdravem

Oríšek Martin

ředitel školy