Dobrý den,

milí rodiče a zákonní zástupci,

dovolte mi, abych Vás na úvod srdečně pozdravil a popřál hodně zdraví a pevné nervy. Konečně jsme obdrželi přesné a hlavně relevantní informace k otevření škol a školských zařízení. Jak asi tušíte, I. stupeň základních škol, by měl spustit výuku od 25.5.2020.

Pro Vaši plnou informovanost Vám zde předkládám vyhlášky a metodiky MŠMT, podepsané p. ministrem Plagou. Tím chci předejít dohadům a nejasnostem, které by mohli nastat, pokud bychom  se neřídili daným nařízením MŠMT. Máte možnost si je v klidu prostudovat  rozhodnout se.

ochrana_zdravi_zs

příloha_čestné_prohlášení

Tím pro Vás vyvstává ještě jedna povinnost, která je uvedena v těchto dokumentech.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; vpřípadě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 a to třídnímu učiteli písemnou formou, nebo elektronicky. (naši učitelé Vás budou kontaktovat).  Prosím zájemce také o předání podepsaného čestného prohlášení  písemnou formou, poštou nebo osobně, ale i elektronicky na email školy základni@zsms-postrekov.cz, případně email třídních učitelů a to ke dni 25.5.2020. (nejlépe, když jej žáci donesou osobně v tašce podepsané.)  Průběh a organizace výuky bude zveřejněna do 21.5.2020 do 12 :00 na stránkách školy a to na základě počtu přihlášených žáků.

V případě dotazů se prosím obracejete výhradně na mně.

S pozdravem

Oríšek Martin

P.S. K dotazům ohledně čestnému prohlášení: V bodě 2. je na zvážení zákonného zástupce , zda umístí dítě do školy, pokud je v domácnosti-rodině dítěte osoba, která spadá do některé kategorie. Neberte to jako zákaz, že dítě nesmí do školy.