Povídali jsme si o kyberšikaně a nebezpečích internetu.

Pouštěli si video:

Procvičovali pojmy: hardware, software, plocha, ikona, učili se otevřít internetový prohlížeč a minimalizovat ho.