První lekce kroužku německého jazyka se koná ve středu 19.9. Děti jsou rozděleny do dvou skupinek.

A – začátečníci se budou scházet každou středu od 13:15 do 14:00.

B – pokročilí se budou scházet každou středu od 14:15 do 15:00.

Družinové děti si paní lektorka vyzvedává přímo ve ŠD. Cena za jednu lekci je 40 Kč.

Kroužek bude placen čtvrtletně na účet školy, platební údaje budou dětem předány koncem platebního období.