Mateřská škola Postřekov

 
skolka_nova

 

Adresa: Postřekov 290, PSČ: 345 35
Telefonní číslo: 374 446 449, 733 672 760
Ředitel: Mgr. Martin Oríšek
Vedoucí učitelka: Jana Kreuzová
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 50 dětí
Provozní doba školy: 6.15 – 16.15 hodin
Počet zaměstnanců: 7
Platby v MŠ: školné: 390 Kč
stravné: 40 Kč (do 7 let)
stravné: 44 Kč (od 7 let)

 

Mateřská škola se představuje

Zařízení je typická vesnická školka. Budova vystavěná v 70. letech, je umístěná v klidném prostředí na okraji vesnice.Výhled do polí, luk a lesů na severní straně umožňuje pozorování přírody, z jižní strany se otevírá výhled na postřekovskou náves.

V přízemí se nachází třída s prostorovou kapacitou pro 35 dětí, kterou využívají zejména děti mladší věkové skupiny, prostornou ložnici a dvě šatny pro děti. V tomto patře je ještě kuchyně, od roku 2003 využívaná pouze jako přípravna a výdejna svačin a obědů. Hotové obědy dovážíme z kuchyně při ZŠ, umístěné mimo budovu MŠ.

V 1. patře je třída pro starší děti a další místnost (původní ložnice), která slouží jako herna nebo tělocvična. V tomto patře je i šatna učitelek a ředitelna.

Každé podlaží je vybavené umývárnou a toaletami pro děti a dospělé. Vnitřní prostory každoročně upravujeme podle počtu a potřeb dětí tak, aby byly využívány co nejefektivněji.

K mateřské škole patří zahrada, která byla vybavena novým nářadím. Nutné je dořešit oplocení.

skolka-2

Den v mateřské škole

6:15 – otevření MŠ
– pitný režim v průběhu celého dne
– spontánní hry a činnosti
8:00 – 10:00 – dokončení her, PH a cvičení
– hygiena a svačina
– dopolední řízená činnost
10:00 – 12:15 – pobyt venku, oběd
12:15 – 16:00 – odpočinek, svačina, spontánní aktivity dětí

V období platnosti ŠVP PV (2015 – 2018) předpokládáme, že počet přijatých dětí umožní provoz ve dvou třídách. Děti dělíme do tříd podle věku, umožňujeme výjimky s přihlédnutím k individuálním potřebám.

V 1. třídě volíme adaptační program, zaměřujeme se na zvládnutí sebeobsluhy, pracovních návyků, seznámení se s pravidly soužití v kolektivu vrstevníků. Řízená činnost je přizpůsobena věkovým a individuelním zvláštnostem dětí, převládá prožitkové učení a praktické činnosti dětí.

Ve 2. třídě sledujeme úroveň schopností dětí v souvislosti s přípravou na školu, zvyšujeme nárokyna fyzickou a

psychickou odolnost. Pro řízenou činnost využíváme poznatky z tvořivé dramatiky, zařazujeme pravidelné jazykové chvilky, grafomotorická cvičení, MDS a dlouhodobější projekty.

Vytváříme prostor pro společná setkávání dětí všech věkových skupin při ranních hrách, odpoledních činnostech a společných akcích.