V ÚTERÝ 22. KVĚTNA VÁS ZVEME DO 2. TŘÍDY NA BESÍDKU, SPOJENOU S ROZLOUČENÍM S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY.

ZAČÁTEK JE V 16,00.HOD.

NA SETKÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ DĚTI A PANÍ UČITELKY ZE 2. TŘÍDY.

 

|Měsíc únor ve druhé třídě mateřské školy

Návštěva v Základní škole v Postřekově

Nejstarší děti z naší třídy poprvé zasedly do školních lavic. Paní učitelka Lenka Pajmová pro ně připravila opravdové, i když trochu pohádkové, vyučování. Aby děti v pohádce nezabloudily, musely znát své jméno, pozorně vyslechnout příběh, správně odpovídat a počítat. V závěru „vyučování“ přišel děti pozdravit pan ředitel, který děti pochválil za správné plnění úkolů na interaktivní tabuli. Děkujeme panu řediteli za pozvání do školy a paní učitelce Lence Pajmové za čas, který nám věnovala.

 

Taneční hodina s Vendulou Brettschneiderovou

Měsíc únor je čas bálů, masopustu, veselí a tance. Kdo jiný by nás lépe připravil, než zkušená tanečnice a lektorka Vendula Brettschneiderová. Při taneční hodině ukázala dětem, jak důležité je pro zvládnutí tance správné držení těla. Po důkladném rozcvičení a rozehřátí přišel na řadu nácvik tanečků. Všechny děti se při tanci vydováděly, ale také poučily, že tanec není jenom legrace, ale také hodně úsilí při jeho nácviku. Věříme, že si Vendula Brettschneiderová najde čas na další návštěvu v naší třídě.

 

Masopust

…v Postřekově nemůže zůstat bez povšimnutí ani v naší třídě. Chodské kroje, nářečí v pohádkách, písničky, dětské hry – to všechno jsme si vyzkoušeli. Na závěr jsme si uspořádali „kytičkovou“ a karneval za doprovodu zpěvu a chodské muziky.

 

Olympijské hry

Už je konec masopustu… ale na nějaké zahálení není v naší třídě místo. Vydali jsme se za sportovci do olympijského města Pchjongčchang . Televizní přenos nám umožnil sledovat závod, ve kterém soutěžila Kačka Beroušková z Postřekova.

Hned druhý den začala olympiáda v naší třídě. Paní učitelka nakreslila společně s dětmi olympijskou vlajku a hry zahájila olympijská hymna. Olympijský oheň byl jenom symbolický, ale závody se podobaly těm opravdovým. Každý kluk i holčička museli zvládnout několik disciplin – sjezd ze skluzavky, hod na cíl, skok do dálky, kotoul a další dovednosti. Olympijské průkazy na krku sportovců se brzy zaplnily body za splnění úkolů v jednotlivých disciplínách. Českou hymnu si nakonec vyslechli všichni sportovci.

Jana Šafránková

 

Nový rok ve druhé třídě

Po zimních prázdninách jsme se sešli všichni odpočatí a plní zážitků z vánoc a silvestrovských oslav. Popřáli jsme si do nového roku 2018 hodně štěstí a zdraví. Totéž přejeme i Vám, čtenářům Postřekovského zpravodaje a internetových stránek školy.

Hned v prvních dnech po zimních prázdninách čekala na děti ve druhé třídě návštěva z pedagogickopsychologické poradny. Do screeningu školní zralosti byly zařazeny děti starší věkové skupiny. Věříme, že výsledky vyšetření pomohou rodičům i učitelkám mateřské školy při přípravě dětí ke vstupu do školy.

Jana Šafránková

2. třída

Informace ze 2. třídy

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do druhé třídy 25 dětí – devět holčiček a šestnáct kluků. Paní učitelky pro ně připravily třídní vzdělávací program s názvem „ Kouzelné balónky“.  Program je sestavený tak, aby skupinu starších dětí připravil na vstup do školy a

u všech dětí rozvíjel potřebné vědomosti, dovednosti a návyky. Jeho součástí je také plán společných akcí, při kterých se potkáme s rodiči, staršími kamarády ze školy a dalšími lidmi z našeho okolí. Budeme se snažit, aby si  děti odnesly hezké vzpomínky na společně prožité chvíle.

Paní učitelky ze druhé třídy

 

První dny ve 2. třídě

Vítáme Vás ve druhé třídě!

V letošním školním roce se na svět  podíváme z výšky. „Kouzelný balón“ nás vynese mezi mraky a postupně bude přistávat na zajímavých místech, kde najdeme zábavu i poučení. Věříme, že se náš „let“ vydaří.

 Tak tedy – nastupovat a vzhůru do druhé třídy, kde se na Vás těší paní učitelky

Bc. Jana Šafránková a Jaroslava Weberová.