Vzdělávací program

 

  • je vypracovaný v souladu s požadavky RVP PV
  • jeho úplné znění je k dispozici v MŠ

 

Název programu: „KROKY NA KOPEČEK“ (2020-2023)

Školní vzdělávací program kopíruje cestu dětí (do školky na kopečku) krok za krokem (očima dětí a nás učitelek) celým školním rokem. Pojďme společně NAŠIM dětem tuto cestu ulehčit a zpříjemnit.

1.První krůček

 2. Krok sun krok

3. Do vánoc už jen skok

4. Pohádková procházka sněhem

5. Běh loukou

6. Tanec v písku

Celé znění je k nahlédnutí v MŠ na vyžádání.