Ke stažení

Informace k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

Kriteria přijetí 2018- 2019

3.14 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (§ 34)

Evidenční list

Přihláška ke stravování dítěte

Provozní řád MŠ

Omluvný list