V případě potřeby ( odhalení poruchy či nesprávné výslovnosti ) doporučujeme odborníka pro nápravu řeči :

Mgr.Linda Látková          379 724 276          e-mail : lindohlav@seznam.cz 

Působí v Pedagogicko-psychologické poradně, budova Gymnázia J.Š.Baara v Domažlicích a zároveň spolupracuje s naší MŠ jako externista, tj. pravidelně navštěvuje MŠ a se souhlasem rodičů rozvíjí řečové dovednosti jednotlivých dětí. I zde je však potřeba spolupráce s rodiči a procvičování doma.

 

Mgr.Kateřina Gerlická           379 776 182

Působí v Domažlicích, směr Luženice, na konci Domažlic je značená poradna.

 

K oběma logopedům potřebujete doporučení svého dětského lékaře.