Schůzka rodičů proběhla 8.9.2021 v 16 hodin

Přivítání rodičů, představení

 • Sluníčková třída – Hana Cardová, Anna Steinbachová, chůva Stanislava Vonešová
 • Beránková třída – Věra Čechová, Jana Šafránková
Obecné informace o organizaci
 • Školní řád MŠ upravený k 1.9.2021 – na nástěnce mezi šatnami nebo na webu MŠ – v aktualitách MŠ – povinnost prostudovat a dodržovat
 • Informační systém pro rodiče – nejaktuálnější info na dveřích do MŠ, další informace na centrální nástěnce mezi šatnami a v aktualitách na webových stránkách. Denní komunikace s rodiči při předávání dětí, případně individuálně, na domluvené schůzce.
 • Web – dejte nám čas na zásadní úpravy, nové informace, prozatím hledejte v sekci AKTUALITY MŠ. Děkujeme za pochopení. V plánu máme založení FB skupinky společné pro celou MŠ.
 • Školní vzdělávací program ,,Kroky na kopeček“ je zpracovaný a platný do srpna roku 2022, stále platí, proběhnou kosmetické změny. Aktuální integrovaný blok ,,První krůček? Velký krok!“ je na info nástěnce. Bloky se budou v čase měnit. To, co se v týdnu děje ve třídách, jaké je téma, co se děti učí…hledejte na nástěnkách v šatnách.
 • Akce pro tento školní rok – plán akcí visí na info nástěnce a na webu. Podrobnější informace bude vždy před akcí, sledovat!!!!
 • Fond na akce v MŠ – chaos v platbách, dořešeno, pokud má ještě někdo konkrétní otázky, můžeme řešit individuálně. Velký rozdíl v zůstatcích na účtech – někdo nic, někdo 80.-, jiný víc, než 500.- Kdo měl nižší zůstatek než 400.-, platí 500.- a kdo měl vyšší zůstatek, neplatí nic.
 • Uzavření školky, omezení provozu – termíny omezení provozu jsou na nástěnce, seznamy k podpisům budou k dispozici předem, dobře promyslet, podepsat!!!!!! Uvědomit si, že nedodržení a odhlášení až v den omezeného provozu = komplikace pro kuchyni i pro provoz.
 • Ručníčky a ložní prádlo a veškeré další textilie se perou ve školce, podle hyg.vyhlášky a provozního řádu prádelny.
 • Povinně předškolní děti minimálně 4 hodiny (mezi 8-12 hodinou – viz ŠVP)spolupráce s PPP Domažlice – v říjnu screening školní zralosti, děti s problémy – vyšetření školní zralosti v únoru, březnu (před zápisem do ZŠ) Omlouvání ze vzdělávání stejně jako v ZŠ – každá absence. Lísteček si berou rodiče samy, odevzdají ve své třídě. Podpis! Delší plánovaná absence (dovolená ve školním roce) – žádost o uvolnění ze vzdělávání. Tiskopisy jsou na okně mezi šatnami a na webu ,,ke stažení“.

 

Oblékaní dětí do MŠ a jejich samostatnost
 • oblékání dětí – přiměřeně, ve třídách je hodně teplo, volit vhodnou obuv, ne crocsy, jen bačkory. Měly by se do nich samy obout!!! Označit, podepsat dětem oblečení i náhradní, obuv, pyžamko (celé jméno, nebo značka). Pravidelně kontrolujte obsah sáčků s náhradními věcmi ( zejména v zimě ), zda je tam vše potřebné a v odpovídající velikosti.
 • Vycházka, doba venku je určena k odreagování, uvolnění a proběhnutí dětí – na zahradu, na louku, ven do přírody. Tomu prosíme podřídit výběr oblečení a obutí, počítat se zašpiněním ( třeba i denním )!
 • Lehký déšť není důvodem být ve školce, odpovídající nepropustná ,,šusťákovka, softsheellka“ s kapuckou je lepší a praktičtější, než pláštěnka. Gumáky si můžou děti na podzim a na jaře nechávat v šatně pod lavičkou.
 • Samostatnost dětí – trénovat!!!!! Obouvání bačkor a používání kapesníku je minimum, které tříleté dítě musí zvládat!!!!!!!!!!!! Nedělat dítěti servis, posilovat jeho sebevědomí, pochválit pokroky…

 

Organizace během pobytu dětí ve školce
 • Ranní předání dětí – povinnost rodičů vodit děti až do třídy, fyzicky předat učitelce! Do 8mi hodin. Příchody a odchody včas – zmocněné osoby poučit!
 • Omlouvání ze stravování do 7mi hodin, přímo ved.šk.jídelny. Zároveň druhý hovor do MŠ. Čísla jsou na webu, ve školním řádu. Pouze telefonicky.
 • Komunikace s učitelkami z Vašich tříd probíhá ideálně osobně a hned, může probíhat také elektronicky, na emailech učitelek – viz nástěnka pro rodiče.
 • Do MŠ patří pouze zdravé dítě – nyní o to více! Berte ohled na ostatní děti. V případě, že se onemocnění projeví během dne, může uč. Volat rodičům a dítě poslat domů. Pádným důvodem je zvracení, teplota, zelená rýma, vši….Po zvracení, průjmu…návrat nejdříve za dva dny, ne druhý den!
 • Zouvání rodičů, ale i malých sourozenců při vyzvedávání dětí z horní, beránkové třídy je nutné, děkujeme za respektování.
 • Hračky z domova do školky nenosíme – nejmladší děti si mohou přinést plyšáka na spaní , jako terapeutický prostředek pro nováčky, velký výběr plyšáků do postýlky máme v ložnici také).
 • Během roku, při vzdělávací náplni jako forma ,,úkolu na doma“ – přinést dohodnutou věc k tématu ( kniha, ovoce….)
 • Oslavy v MŠ – svátky a narozeniny dětí slavíme, máme rituály a v tyto dny děti nosí pro ostatní něco dobrého na zub. Pokud bonbóny, raději měkké, některé maminky pečou drobné cukroví, perníčky či přinesou meloun…fantazii se meze nekladou 🙂 Prosíme dorty ne, jsou problematické z hlediska hygieny.
 • Cvičení školáků v postřekovské tělocvičně a odvádění z MŠ – lze pouze s individuálním zmocněním cvičitelek, domluva na třídách

 

Stravování ve školce
 • Platby – platí se zpětně, za uplynulý měsíc, platby jsou strhávány k 20.dni v měsíci. Během září je nutné si upravit limit na účtech!!! Při nejdelším měsíci by jste neměli mít limit nižší, než
 • Omlouvání ze stravování do 7mi hodin, pokud se absence protáhne, je třeba omluvit znovu a posléze ohlásit návrat do MŠ.
 • Konzumace a stravování ve školce – jíme zdravě, jíme rádi, jíme pestře, ochutnáváme třeba i malinko…
 • DOMLOUVÁME SE!!!! Při nabírání jídla s paní kuchařkou, u stolečků s paní učitelkou!!!! Učíme se jíst příborem, u stolečku dodržujeme čisté stolování, podporujeme u dětí samostatnost. Prosíme o spolupráci v této oblasti, dávejte starším dětem příbory i doma a kontrolujte správné držení.
 • Jídelníčky sestavuje vedoucí školní jídelny podle pravidel pro veřejné stravování, visí na nástěnce školní jídelny u prvního schodiště. Prosba – nekomentujte před dítětem negativně jídelníček. I když něco doma doma, může ve školce baštit bez problémů ( jídlo je velmi chutné a krásně servírované J. Pojďme společně u dětí pěstovat zdravé stravovací návyky!

 

 • Pokud potřebujete cokoliv vysvětlit, doladit, volejte vedoucí školní jídelny a také sledujte pravidelně info na nástěnce ŠJ u schodiště!!!!

 

Nám, zaměstnancům MŠ Postřekov záleží na Vašich názorech, nápadech a připomínkách a byli bychom rádi, kdybyste se s námi o ně podělili. Pokud je to v našich silách a v souladu s  dokumenty o předškolním vzdělávání – Školský  zákon, vyhláška…, snažíme se na ně reagovat a řešit je.

 

Děkujeme všem rodičům za  zájem a těšíme se na spolupráci!

 

                                                                           Paní učitelky Věrka, Jana, Anička a Hanka J