Personální obsazení

Pracovník Funkce
Mgr. Martin Oríšek
ředitel
Bc.Jana Kreuzová vedoucí učitelka
Anna Steinbachová učitelka
Bc. Jana Šafránková učitelka
Mgr.Hana Cardová učitelka
Alena Škopková kuchařka
Michaela Kohoutová uklízečka
 Ing.Ivan Voneš školník
Mgr. Stanislava Vonešová  školní asistent