Personální obsazení

Pracovník Funkce
Mgr. Martin Oríšek
ředitel
Jaroslava Weberová vedoucí učitelka
Anna Steinbachová učitelka
Bc. Jana Šafránková učitelka
Bc. Jana Kreuzová učitelka
Alena Škopková kuchařka
Michaela Kohoutová uklízečka
 Ivan Voneš školník
Mgr. Hana Cardová  chůva