Počty dětí v naší školce se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání a kapacitou zařízení. Pro školní rok 2022/2023 jsou stanovena tato kritéria:

Kritéria pro přijímání dětí do naší MŠ jsou tato :

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s OŠD ( od září nastoupí povinnou předškolní docházku )
  2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let
  3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let
  4. Děti mladší 3 let pouze v případě volné kapacity

 Doplňující kritéria :

  1. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti z Postřekova, teprve v případě volné kapacity i děti z jiných obcí
  2. Přednost mají také sourozenci již zapsaných dětí
  3. Důležitým kritériem je celodenní docházka dětí do MŠ
  4. Velmi důležitým aspektem jsou žádosti podané v den zápisu
  5. Ostatní žádosti došlé po tomto datu jsou posuzovány individuálně, dle možností  MŠ ( pokud rodiče nepřijatých dětí souhlasí, mohou být vedeny v pořadníku a osloveni během roku, při případném uvolnění místa )
  6. Mimořádný zápis do MŠ pro ukrajinské děti – v případě volných míst a po uzavření řízení k zápisu v řádném termínu, se bude konat ve středu 1.června 2022 od 13 – 15 hodin