Žáci 1. a 2. ročníku a 2. třídy MŠ se zúčastní v pátek 4. 5. akce

„Nábor malých fotbalistů“ na hřišti Spartaku Klenčí p. Č.

V případě nepříznivého počasí akce proběhne v tělocvičně

ZŠ Klenčí.

Odjezd autobusem od školy v 8:45, přibližný návrat

v čase oběda.

Vhodné sportovní oblečení a obuv,

s sebou do batůžku svačinu (žáci ZŠ) a nápoj.