V části AKCE ZŠ – šk. rok 2017/2018 najdete přidané nové fotografie.

Prohlédnout si také můžete komiksy, které vytvořili žáci 5. ročníku při hodině výpočetní techniky.

katka (1)

pirátky (1)

komiks