Dobrý den, milí rodiče a zákonní zástupci,

z důvodu sjednocení způsobu odhlašování obědů Vaších dětí, jsem po domluvě s  vedoucí školní jídelny určil dobu do 7:00 daného dne po MŠ aZŠ. Změna je také součástí OŘ školní jídelny. Nařízení platí od 7.10. 2020. Rodiče ZŠ to již vědí, je to hlavně informace pro rodiče dětí v MŠ. Pokud nebude dítě odhlášeno do 7:00 u vedoucí školní jídelny případně zastupující osoby, bude mu účtována cena oběda,  jako že je dítě přítomno.

Případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny p. Janu Konopíkovou, nebo na mne. Rádi odpovíme.

Email: martin.orisek@szms-postrekov.cz

Tel: 728 398 779

Děkuji za pozornost

S pozdravem
Oríšek Martin