Úterý 21.6.

1.-3. ročník dle instrukcí třídních učitelů

4. – 5. ročník dopravní hřiště

Středa 22.6.

1.-2. vyučovací hodina dle instrukcí třídních učitelů

Po svačině turnaj ve vybíjené. (všechny ročníky)

Čtvrtek 23.6.

Cvičení v přírodě (Svazarm)

S sebou: bahoh, svačina (uzenina na opékání), pití

Pátek 24.6.

Vydávání vysvědčení 8:00 – 8:45

Diskotéka 9:00 – 11:00

Školní družina bude fungovat do 15:00.

Děti mohou odcházet hned po vysvědčení, po diskotéce, po obědě anebo v 15:00.

Co nejdříve pošlete třídním učitelům lísteček s dobou odchodu v pátek ze školy (odcházejícím dětem bude oběd odhlášen).

V době ředitelského volna 27.-30. 6. mají děti přihlášené do ŠD obědy zajištěny, ostatní děti obědy odhlášeny.