Dopoledne nadílka ve třídách.

Od 10:00 koncert pro seniory v jídelně školy.

Pátá vyučovací hodina nebude vyučována. ŠD běžný provoz.