Zahájení školního roku proběhne ve všech třídách

2. září 2019 od 7:55 do 8:40 hod.

Poté mohou žáci odejít domů.

Provoz ŠD do 12:00. Přihlásit dítě na oběd můžete telefonicky předem

u vedoucí stravování anebo nejpozději 2.9. do 8:00 u třídních učitelů.

Od 2.9. došlo k navýšení ceny obědů: 1. – 4. ročník – 26,-

                                                                     5. ročník – 28,-

Od úterý 3. září bude v provozu ranní družina od 7:00-7:35 ( přihlášky do ranní družiny na vyžádání u třídních učitelů).

V úterý 3. září odpadá odpolední výuka.